Tallentavan kameravalvonnan rekisteriseloste

Tallentavan kameravalvonnan rekisteriseloste

Tallentava kameravalvonta osoitteessa
Kaipionmäentie 9, halli G-H, 37570 Lempäälä

REKISTERINPITÄJÄ
Kuonokosketus 2799132-6, Kaipionmäentie 9, Lempäälä
Yhteyshenkilö
Sanni Hantula, puh. 045-6330337
 
REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS JA KÄSITTELYN PERUSTEET
Kameran avulla valvotaan ensisijaisesti hallin sisäänkäyntiä. Valvonnasta on kerrottu asianmukaisilla kylteillä käyntiovessa, sisällä tilassa sekä hallinkäyttäjän kirjallisessa ohjeessa. Tarkoituksena ja käsittelyn perusteena on omaisuuden suojaaminen sekä tilojen mahdollinen sääntöjen vastainen käyttö. Käyttötarkoituksena on lisäksi rikostapauksien ennaltaehkäisy sekä selvittäminen. Kameroiden reaaliaikaista kuvaa ei seurata.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Valvontakamera on käytössä 24h/vrk ja se tallentaa kuvaa ja ääntä aktivoituen liiketunnistimesta.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tietolähteinä toimii kameran lähettämä kuva osoitteesta Kapionmäentie 9, halli G-H, Lempäälä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO
Kameroiden tallentamia tietoja ei luovuteta eteenpäin kuin ainoastaan painavasta syystä poliisille.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET JA TIETOJEN SÄILYTYS
Kuvaa ja ääntä tallennetaan pilvipalveluun 7 vuorokauden ajaksi (Arenti Cloud), jonka jälkeen se poistetaan automaattisesti.

REKISTERIIN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyn oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tiedon poistamista
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tietojen tarkastuspyyntö on maksullinen, jos edellisestä tarkastuspyynnöstä on kulunut alle vuosi. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia poistamaan tiedot, mitä häntä koskien rekisteriin on talletettu. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta poistoa laissa säädetyin perustein tai rekisterinpitäjän velvollisuuksien ja oikeuksien perusteella.

REKISTERÖIDYN OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

YHTEYDENOTOT OIKEUKSIEN KÄYTTÄMISEKSI
Tietojen tarkastus- ja poistopyynnön osalta pyyntö on annettava kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin vastuuhenkilölle. Tarkastuspyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää asiakasta täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja todistamaan henkilöllisyytensä.
 
Lempäälä 22.1.2024