Esterin Koulupolku   
Haluaisitko ideoita tai varmistusta millaisiin asioihin pennun kanssa kannattaa keskittyä ja mitä pyrkiä huomioimaan? Millaisista palasista koostuu rento ja iloinen koira-arki? 

Pennun koulupolku on arkea sekä oppia päiväkirjamuodossa sisältävä kokonaisuus jossa seurataan pennun kehitystä ja oppimatkaa seitsemän viikon iästä noin puolen vuoden ikään saakka. Sisältö koostuu tekstistä sekä videoista, aidoista hetkistä sekä pohdinnoista niiden ympärillä.

Läpikäytäviä teemoja ovat mm.
 • Valmistautuminen
 • Kotiutuminen
 • Arkiset aiheet
 • Suhde
 • Ympäristöoppi
 • Arkihallinta
 • Leikki & irrotus
 • Motivaatio & palkitseminen
 • Laumaelämä
 • Hajutyöskentelyn alkeet
 • Haasteita & ratkaisuja
Sisältö on suunnattu erityisesti ensimmäistä koiraa kasvattavalle tai sellaista harkitsevalle. Siitä hyötyvät varmasti myös ensimmäistä harrastuskoiraa kouluttavat.

Materiaali päivittyy viikoittain toukokuun alusta elokuun loppuun 2024 saakka. Voit hankkia pääsyn sisältöön missä vaiheessa tahansa.

Hinta 49€

kurssisivulle →

Huomaathan, että pennun kasvuun, kehitykseen, kasvatukseen ja koulutukseen vaikuttavat monet tekijät. Myös ne täysin odottamattomat ja ennalta-arvaamattomat. Jokaisen koiran kanssa voimme jälkeenpäin pohtia mitä olisimme tehneet toisin, mitä olisimme voineet huomioida paremmin tai kenties jättää kokonaan tekemättä.

Tästä syystä haluan korostaa, että tämä on vain yksi tapa edetä ja todennäköisesti seuraavan kanssa puhaltavat jälleen uudenlaiset tuulet.

Pyrin myös itse jatkuvasti uudistumaan kouluttajana ja tästä syystä opettelemme pennun kanssa yhdessä myös itselle uusia asioita.

Kuva: Roosa Järvinen Photography